دستگاه سمپاش موتوری یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در انواع باغها و زمینهای کشاورزی میباشد. در طی سالیان گذشته و با پیشرفت علم و دانش بشری ، دانش کشاورزی و باغبانی هم پیشرفتهای بسیار زیادی کرده است.

در همین راستا تمام مزرعه داران و کشاورزان از بسیاری از آثار منفی و مخرب سموم نباتی و عوارض زیست محیطی آنها آگاه شده اند. با این وجود باز هم هزاران هکتار از باغ ها و مزارع همچنان با آفت ها و سموم مزارع آلوده میشوند. این موضوع باعث میشود هر ساله میزان قابل توجهی از محصولات کشاورزی از بین رفتن و نابود شوند.

سمپاش

نمایش همه 8 نتایج