چمن زن موتوری یا همان ماشین چمن زنی دستگاهی است که از یک یا چند تیغه گردان برای برش چمن و یکدست کردن آن بکار میرود. ارتفاع چمن بریده شده ممکن است طبق طراحی ماشین چمن زنی یک میزان ثابت باشد ، اما به طور کلی توسط اپراتور قابل تنظیم است. تنظیم این ارتفاع به طور معمول توسط یک دسته و اهرم اصلی ، یا با یک اهرم و پیچ بر روی فرمان دستگاه انجام میشود. در ماشین چمن زن موتوری نیروی مورد نیاز برای حرکت و چرخش پره ها از یک موتور بنزینی یا برقی تامین میشود.