به طور ساده باید گفت که اسکیمر در حقیقت به عنوان یک صافی در استخر عمل میکند. هر نوع زباله و مواد جامد اضافی دیگر معلق در آب استخر، توسط این ابزار گرفتار میشوند. یک روش ساده و کارآمد برای جمع آوری انواع آلودگیهای سطحی آب استخر. با این کار از ورود آنها به چرخه تصفیه و مسدود شدن احتمالی لوله ها و مجاری آب جلوگیری میشود. در عین حال این ابزار باعث میشود در خط مکش ، خط لوله استخر، خلأ ایجاد شود.
اسکیمر را در بدنه ی استخر جاگذاری میکنند. در فواصل مشخص و دور تا دور کاسه استخر میتوان آنها را نصب کرد. پس از به دام اندازی مواد زائد سطحی آب توسط این ابزار ، آب به فیلتر تصفیه هدایت میشود.


نمایش همه 2 نتایج