از ابزارهای جانبی و بسیار مهم نظافت استخر، جاروی استخر است. برای جمع آوری و پاک کردن ذرات و مواد معلق سنگین که در کف استخر ته نشین میشوند از این ابزار استفاده میشود.

این ذرات با راکد شدن آب استخر و یا عدم استفاده طولانی مدت از استخر در کف استخر ته نشین میشوند باعث خراب شدن کیفیت و وضعیت ظاهری آب استخر میشوند. به محض ورود افراد به استخر و برهم خوردن آب ، این ذرات به حالت معلق در آمده و آب را کدر و کثیف می کنند. برای جمع آوری و رفع این مشکلات از جاروی استخر استفاده می شود.


نمایش همه 5 نتایج