برای ایجاد شرایط مناسب و ایده ال برای شناگران در استخرهای مختلف یک فاکتور بسیار مهم ایجاد دمای مناسب برای آب استخر میباشد. به همین منظور از انواع سیستمهای گرمکن آب استخر باید استفاده شود. طبق تحقیقات علمی بهترین دمای آب برای استخر 27 الی 29 درجه سانتی گراد میباشد. این دما برای انواع جکوزی 40 الی 43 درجه اعلام شده است.