در قسمت مکش پمپ استخر تجهیزی به نام ” استرینر یا موگیر ” نصب میگردد. این وسیله برای جلوگیری از ورود انواع اجسام ریز و درشت، املاح و سایر آلودگیها به پمپ استفاده میشود. در صورتی که از استرینر یا موگیر استفاده نشود باعث صدمه دیدن پمپ خواهد شد. در نتیجه در بلند مدت کارآیی پمپ کاهش پیدا خواهد کرد.

پمپهای مورد استفاده در استخر و جکوزی در دو دسته قرار میگیرند. پمپهایی که به صورت پیش فرض استرینر روی آنها نصب شده و پمپهایی که بدون استرینر هستند. به هر شکل نیاز است که اطمینان حاصل کنید پمپ شما به این وسیله مجهز شده باشد.

Showing the single result