بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی به مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه بصورت موازی به یكدیگر متصل شده و توسط تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند، گفته میشود.

استفاده از سیستمهای هشدار و  اطفای حریق در ساختمانها و مراکز شهری و غیر شهری از مهمترین موارد ایمنی محسوب میشود. در همین راستا استفاده از تجهیزات مورد اطمینان و کاربردی بسیار اهمیت دارد. بوستر پمپ آتش نشانی از دسته ی همین تجهیزات محسوب میگردد.

بوستر در معنای کلی  به معنی  ” تقویت کننده ” میباشد. در حقیقت با استفاده از بوستر در پمپهای آتشنشانی،  فشار بالای آب جهت سیستم یا شبکه ی اطفای حریق تامین میشود. بوستر پمپ شامل یک یا چند الکترو پمپ است که بصورت موازی به یکدیگر متصل شده اند. آنها توسط یک تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند. این سیستم با هدف یکنواخت و ثابت نگه داشتن فشار آب مصرفی در یک دبی جریانی معین و بدون محدودیت در میزان مصرف آب ساخته میشود. بدین صورت  نوسان فشار حاصل از تغییر مصرف در سیستم کنترل شده و از بین میرود. این کار با کنترل دور الکترو موتور ها و همچنین ترتیب ورود هر پمپ به مدار آب رسانی انجاک میشود.

از این دستگاه در سیستمهای هشدار و اطفای آتش در ساختمانها و مجتمع های مسکونی ، مراکز، ساختمانها و ادارات شخصی و دولتی ، مکانهای تفریحی  و ورزشی ، کارگاهها و کارخانجات و انبارها، پارکینگهای شخصی و عمومی و … میتوان بهره گرفت.

 

بوستر پمپ آتشنشانی

اساس بوستر پمپ آتش نشانی

اصول کار بوستر پمپ های آتش نشانی را میتوان در سه آیتم زیر بیان کرد. ویژگی های این سه مورد، به تعریف منحنی مشخصه بوستر پمپ برای یک بوستر پمپ آتش نشانی خاص کمک می کنند.

 • انتظار می رود که بوستر ها فشاری معادل ۱۴۰-۱۲۰ درصد نامی خود را ، در شرایط نرخ جریان صفر، ایجاد نمایند.
 • بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک بوستر پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل ۱۵۰ درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل ۶۵ درصد فشار نامی است.
 • نقطه نامی دستگاه، فشار و جریان معادل ۱۰۰ درصد فشار و جریان نامی را بوجود می آورد.

انواع بوستر پمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتشنشانی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ساده و دارای الكتروپمـپ پیشرو (جوکی دار). در نوع ساده از دو یا چند الكتروپمپ اصلی با مشخصات يكسان ساخته می شوند.

در حالت دیگر از یک الكتروپمپ پیشرو (جاكی پمپ) و يك يا چند الكتـروپمپ اصلی استفاده می شود . ظرفیت الكتروپمپ پیشرو کمتر از الكتروپمپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الكتروپمپ های اصلی برابر است.

قیمت بوستر پمپ آتش نشانی

قیمت بوستر پمپ های آتش نشانی  و آب رسانی شامل فاکتورهای متفاوتی میشود. لذا در هنگام مقایسه حتما به جزئیاتی مانند کیفیت شیر آلات و اتصالات، نوع برند و قدرت و توان الکتروپمپ ها، تابلو برق و کیفیت و اصالت مدار فرمان، کیفیت مونتاژ پمپ ها، کلکتور و کارکرد بوستر پمپ و… توجه کرده و آنها را در نظر داشته باشید.

در جدول زیر نمونه هایی از مدلهای مختلف بوستر پمپ آب با توانها و حجمهای متفاوت ارائه شده است. بدیهی است که تمام موارد فوق براساس نیاز کارفرما قابل تغییر خواهد بود . به عنوان نمونه بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران یکی از انواع پمپ آتش نشانی ساختمان است . این دستگاه کارایی بسیار مناسبی داشته و می تواند در سیستم اطفاء حریق ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

کاربریمدل بوستر پمپتعداد پمپنوع مدل پمپحداکثر هد (m)حداکثردبی (m3/hr)ظرفیت منبع دیافراگمی (Lit)قطر فلنج (in) - مکشقطر فلنج (in) - رانشRPMKWA
بوستر پمپ آتش نشانی
برای ساختمانهای 5 طبقه با 5 فایرباکس
B.F.D.T. PENTAX CBT 3102 عددPentax CBT 310649241.1/4129002.24.9
بوستر پمپ آتش نشانی
برای ساختمانهای 8 طبقه با 8 فایرباکس
B.F.D.T. PENTAX CBT 6002 عددPentax CBT 6007812241.1/21.1/429004.18.2
بوستر پمپ آتش نشانی
برای ساختمانهای 12 طبقه با 12 فایرباکس
B.F.D.T. Pumpiran 32~2502 عددPumpiran 32~25079222421.1/4290011.121.6
بوستر پمپ آتش نشانی
برای ساختمانهای 14 طبقه با 14 فایرباکس
B.F.D.T. Pumpiran 32~2502 عددPumpiran 32~25087222421.1/429001531
بوستر پمپ آتش نشانی
برای ساختمانهای 15 طبقه با 15 فایرباکس
B.F.D.T. Pumpiran 40~2502 عددPumpiran 40~2508558242.1/21.1/2290018.537.5

نکات استفاده از بوستر پمپ ها

از آنجایی که بوستر پمپ آتش نشانی به صورت دائم استفاده نمیشود همواره امکان گیرپاج کردن پمپها وجود خواهد داشت. برای جلوگیری از بروز این مشکل از مدار فرمان استارت پمپها با بازه ی زمانی مشخص (مثلا هر دو هفته یکبار برای 20 ثانیه) انجام میشود.

 

بوستر پمپ آتشنشانی

طراحی و محاسبه بوستر پمپهای آتش نشانی

برای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ بوستر ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺪ ﻭ ﺩﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ میباشد.
1- ﺩﺑﯽ
ﺩﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ 50gpm ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺑﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:
gpm = 50 × n
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ‌ n ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻃﻔﺎﻱ ﺣﺮﻳﻖ ﺁﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ N.F.P.A ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﺮﻑ 50 ﮔﺎﻟﻦ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﺍﻧﺖ ﺁﺗﺶ نشانی ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ 500 ﮔﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

2 – ﻫﺪ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، هد ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ به دست می آید:
Pt =  P1 +   P2 +   P3
ﺍﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ:
P1= 1.5 × L × 0.04
L: ﻃﻮﻝ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ P2= 42 m.H2O
P3 =ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ پمپ بر حسب متر
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺁﺏ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻋﺪﺩ ﺩﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻤﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ 30 ﺿﺮﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺠم مخزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ.

3 – بار اضافی: منحنی عملکرد پمپ باید به گونه ای باشد که در دبی های بیش از 150 درصد نقطه کاری، هد پمپ بیش از 65 درصد افت نکند.

اجزای اصلی بوستر پمپها

 1. ترکیبی از 2 یا چند الکتروپمپ
 2. شاسی اصلی یا شاسی مادر
 3. کلکتور مکش و کلکتور رانش (که شامل شیر فلکه،شیر خودکار،صافی،لرزه گیر و غیره میباشد)
 4. تابلو کنترل و فرمان
 5. تجهیزات کنترل فشار

انواع بوستر پمپ از لحاظ کنترل فشار

به صورت کلی بوستر پمپ های آتش نشانی و آبرسانی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد. در این نوع دسته بندی نوع کاربری، تعداد پمپها ، فشار کاری و … در نظر گرفته نشده است. در زیر به توضیح تفصیلی هر نوع از آنها میپردازیم.

بوستر پمپ آب دور متغیر

در سالهای اخیر جمعیت شهر نشین به خصوص در شهرهای بزرگ همواره در حال افزایش بوده است. یه همین دلیل ساختمانهای بزرگ مسکونی و تجاری با واحدهای زیاد احداث شده است. در همین راستا و با توجه به بالا رفتن مصرف آب ، بکارگیری سیستمهای تقویت و یکنواخت سازی فشار آب به یک نیاز تبدیل شده است. نیاز این تجهیزات به خصوص در هنگام اوج مصرف و فاکتورهای بیرونی مانند خرابی لوله ها یا افتهای ناشی از اتصالات مسیر آبرسانی بسیار بیشتر احساس میشود.

برای دستیابی به این هدف از تجهیزات پمپاژ آب استفاده میشود. به این سیستم بوستر پمپ دور متغیر گفته میشود. با استفاده از این سیستم علاوه بر تامین فشار آب استاندارد مصرف برق نیز به بهترین شکل بهینه خواهد شد. دلیل آن نیز این است که از پمپها بسته به مصرف و در زمانهای مورد نیاز استفاده خواهد شد.

در بوستر پمپ های دور متغیر بجای پرشرسوئیچ های مورد استفاده در بوستر پمپ های دور ثابت از یک دستگاه Pressure Transmitter استفاده میشود. پرشرترانسمیتر وسیله ای است که در هر لحظه فشار بوستر پمپ را حس نموده و مقدار آن را بصورت شدت جریان از 4 تا 20 میلی آمپر به برد کنترل میکروپروسسوری منتقل مینماید.

مزایای بوستر پمپ های دور متغیر

 • ثابت بودن کامل فشارسیستم که شاخص اصلی بوستر پمپ های دور متغیر است.
 • حذف منبع دیافراگمی به دلیل حذف ضربه قوچ و معادل بودن مقدار آب پمپاژ شده به وسیله بوستر پمپ ها با میزان آب مصرفی.
 • کاهش استهلاک کوپلینگ ها و قطعات متحرک الکتروپمپ ها
 • کاهش فضای اشغال موتورخانه
 • کاهش هزینه های برق مصرفی تا 30درصد
 • افزایش طول عمر مفید الکتروپمپ ها

باید توجه داشته باشید انواع بوستر پمپ آتش نشانی ، آبرسانی ، صنعتی و… شرکت مهام صنعت پس از انتخاب تعداد، مدل و نوع الکترو پمپ مورد نیاز پروژه (مانند پمپ لوارا، پمپ پنتاکس، پمپ ابارا، گرانفوس، پمپ ایران و ….) توسط کارفرمای طرح تهیه و ارائه میگردد. البته در ادامه تأییدیه دفتر فنی یا مهندسین مشاور پروژه با توجه به ملاحظات فنی و تجربه کارشناسان این امر نیز ضروری میباشد.

بوستر پمپ دور ثابت

در این نوع از بوسترها از سوئیچ های فشار (Pressure Switch) استفاده میشود. این ابزار توانایی فرمان نوبتی و اضافه شدن پمپها به شبکه ی مصرف را براساس نیاز فراهم میکند. در این حالت هر پمپ را بر حسب اختلاف فشار مشخص شده با پمپ قبلی تنظیم میشود. بنابراین کنترل فشار و دبی مصرف به صورت متعادل و بهینه بوجود بدست خواهد آمد.

بوستر پمپهای دور ثابت دارای برق تک فاز(220 ولت) و یا سه فاز(سه فاز)  و یا در شرایطی ترکیبی از این دو حالت میباشند. در حالت پیشرفته تر موتورهای الکتریکی سیستم میتوانند به شکل نوبتی روشن و خاموش بشوند. در این مدل کنترل فشار تنها با استفاده از دو سوئیچ فشار انجام میشود. یکی از این سوئیچها در حالت حداکثر و دیگری در حالت حداقل فشار تنظیم و بکار گرفته میشوند. هنگامی که هر کدام از این سوئیچها بسته میشود سیگنال رسیدن فشار آب به حداقل یا حداکثر به تابلوی فرمان بوستر ارسال میشود. تبلئی کنترل نیز با توجه به سیگنال ارسالی دستورات لازم را جهت خاموش شدن یکی از موتورها و یا روشن شدن پمپ بعدی به مدار ارسال میکند.

برخلاف نوع دور متغیر، در بوستر پمپهای دور ثابت ممکن است یک یا چند منبع دیافراگمی براساس نیاز و با ظرفیت متناسب بکار گرفته شود. برای تعیین ظرفیت مناسب این منابع برای 15 مرتبه  روشن و خاموش شدن هر یک از الکترو پمپهای بوستر باید ظرفیت یک پمپ ( بر حسب لیتر در دقیقه) را به تعداد پمپها تقسیم کرد. اغلب راندمان منبع دیافراگمی 33% میباشد، با این حساب حجم نامی منبع سه برابر حجم واقعی آن میباشد.

نحوه کارکرد بوستر پمپ دور ثابت

هنگامی که یک یا چند موتور الکتریکی در این سیستم روشن و در حال کار باشد آب مصرفی مورد نیاز تامین خواهد شد، در عین حال مقدار مازاد در دیافراگم منبع ذخیره میشود. این کار باعث میشود فشار سیستم به صورت تدریجی بالا رفته تا به میزان فشار پرشر سوئیچ حداکثر برسد. در نتیجه با بسته شدن مدار آن، سیگنال خاموش شدن موتور الکتریکی بوسیله مدار فرمان ارسال میگردد. از این مرحله به بعد آب مورد نیاز برای مصرف از منبع دیافراگمی موجود برداشت میشود. در ادامه همین روند هنگامی که فشار آب مجددا پایین بیاید و به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد اینبار فرمان روشن شدن یک الکتروپمپ به مدار ارسال میشود. این چرخه همواره جهت تامین فشار آب بهینه مورد نیاز ادامه پیدا میکند.

 

 

رای کاربران
[امتیاز کلی: 4 میانگین: 5]

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بوستر پمپ آتش نشانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *