الکتروپمپ طبقاتی عمودی CNP سری CDLF

الکتروپمپ طبقاتی عمودی CNP سری CDLF جز محصولات با کاربردهای چند گانه می باشد و عموماً جهت افزایش فشار و انتقال سیال جهت مصارف صنعتی و خانگی می باشد.

الکتروپمپ طبقاتی عمودی CNP سری CDLF جز محصولات با کاربردهای چند گانه می باشد و عموماً جهت افزایش فشار و انتقال سیال جهت مصارف صنعتی و خانگی می باشد.
مدل CDL مناسب جهت انتقال سیال فاقد خوردگی و مدل  CDLFمناسب جهت انتقال سیال با خورندگی ملایم می باشد.
عموماً پمپ طبقاتی CDLF با کاربردهای فراوان جهت افزایش فشار سیال استفاده می گردد. پمپ آب طبقاتی CNP مدل CDLF را میتوان جهت انتقال سیالات با خورندگی ملایم استفاده کرد. پمپ طبقاتی CNP به جهت فشار زیاد بیشتر در سیستم انتقال آب و افزایش فشار در ساختمان های بلند مرتبه استفاده می گردد.
کاربرد دیگر پمپ طبقاتی استیل CDLF برای تولید فشار در سیستم های صنعتی همچون سیستم های شستشوی پر فشار و سیستم های آتشنشانی می باشد. انتقال سیال های صنعتی در سیستم های خنک کاری و تهویه ای و دیگ های بخار و سیستم های کندانس نیز از دیگر موارد مصرف پمپ CNP طبقاتی می باشد. در تصفیه آب و سیستم های اولترا فیلتراسیون و دستگاه های آب شیرین کن و سیستم تقطیر نیز مصرف فراوان دارد. رنج دمایی نرمال قابل استفاده در پمپ CNP طبقاتی از 15- تا 70+ می باشد. موتور پمپ طبقاتی CNP از نوع دو پل هوا خنک بوده و دارای دور موتور 2900 و درجه حفاظت IP55 می باشد.

موارد کاربرد پمپ های طبقاتی CNP

– سیستم های تصفیه آب صنعتی: سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)، دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس (RO) و سیستم های تولید آب مقطر.

– استفاده در بوستر پمپ های ساختمان های مسکونی: انتقال آب، افزایش فشار خطوط اصلی انتقال آب، افزایش فشار آب مصرفی و آنش نشانی در ساختمان های بلند مرتبه.

– تولید فشار جهت سیستم های صنعتی: فرایند جریان سیستم های آبی، سیستم های شستشوی پر فشار، سیستم های آتش نشانی.

– انتقال سیال های صنایع: سیستم های تهویه و خنک کاری، تأمین فشار آب مورد نیاز دیگ های بخار، سیستم های کندانس و …….

– آبیاری: آبیاری زمین های کشاورزی، آبیاری قطره ای، آبیاری افشان.

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

CDLF2-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

1.5

80

3.5

1

1

CDLF2-9-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

1.5

80

3.5

1

1

CDLF2-11

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

1.5

98

3.5

1

1

CDLF2-11-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

1.5

98

3.5

1

1

CDLF2-13

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

2

116

3.5

1

1

CDLF2-13-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

2

116

3.5

1

1

CDLF2-15

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

2

134

3.5

1

1

CDLF2-15-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

2

134

3.5

1

1

CDLF2-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

3

161

3.5

1

1

CDLF2-18-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

3

161

3.5

1

1

CDLF2-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

3

197

3.5

1

1

CDLF2-22-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

3

197

3.5

1

1

CDLF2-26

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

4

232

3.5

1

1

CDLF4-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

1.5

56

7

CDLF4-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

1.5

56

7

CDLF4-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

2

74

7

CDLF4-8-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

2

74

7

CDLF4-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

3

96

7

CDLF4-10-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

3

96

7

CDLF4-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

3

114

7

CDLF4-12-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

3

114

7

CDLF4-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

4

114

7

CDLF4-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

4

152

7

CDLF4-19

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

183

7

CDLF4-22

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

211

7

CDLF8-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

3

62

12

CDLF8-6-M

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – تکفاز

3

62

12

CDLF8-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

4

83

12

CDLF8-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

104

12

CDLF8-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

124

12

CDLF8-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

145

12

CDLF8-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

166

12

CDLF8-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

10

187

12

CDLF8-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

10

208

12

CDLF12-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

4

59.5

16

2

2

CDLF12-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

71.5

16

2

2

CDLF12-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

95.5

16

2

2

CDLF12-9

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

108

16

2

2

CDLF12-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

10

143.5

16

2

2

CDLF12-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

168

16

2

2

CDLF12-18

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

217

16

2

2

CDLF16-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

68

22

2

2

CDLF16-6

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

82

22

2

2

CDLF16-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

10

110

22

2

2

CDLF16-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

138

22

2

2

CDLF16-12

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

166

22

2

2

CDLF16-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

20

194

22

2

2

CDLF16-16

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

20

222

22

2

2

CDLF20-3

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

40

28

2

2

CDLF20-5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

67

28

2

2

CDLF20-7

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

10

95

28

2

2

CDLF20-8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

109

28

2

2

CDLF20-10

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

136

28

2

2

CDLF20-14

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

20

192

28

2

2

CDLF20-17

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

25

234

28

2

2

CDLF32-20

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

5.5

36

40

CDLF32-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

7.5

54

40

CDLF32-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

10

72

40

CDLF32-60

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

108

40

CDLF32-80

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

20

144

40

CDLF32-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

25

182

40

CDLF32-120

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

30

218

40

CDLF32-140

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

40

255

40

CDLF42-30

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

15

71

55

3

3

CDLF42-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

20

95

55

3

3

CDLF42-90/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

40

205

55

3

3

CDLF42-100

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

50

238

55

3

3

CDLF65-30/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

20

73

80

4

4

CDLF65-40

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

30

107

80

4

4

CDLF65-40/2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

25

92

80

4

4

CDLF65-80/1

الکترو پمپ طبقاتی عمودی استیل – سه فاز

60

215

80

4

4

 

رای کاربران
[امتیاز کلی: 0 میانگین: 0]
موتور

استاندارد دو پل خنک کاری شونده با هوا

دور موتور

rpm 2900

درجه محافظت

IP 55

کلاس عایق بندی

F

نوع سیال

سیال تمیز،غیر قابل اشتعال و انفجار فاقد ذرات جامد یا الیاف

دمای سیال

C°15+ ~ C°70-

دمای محیط

حداکثر تا C°40

ارتفاع از سطح دریا

حداکثر تا 1000 متر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروپمپ طبقاتی عمودی CNP سری CDLF”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *