تیلر یا کولتیواتور از ادوات و ماشین آلات پرکاربرد کشاورزی می باشد و در مزارع کوچک و مزارعی که استفاده از تراکتور مشکل است بسیار کاربرد دارد. در بازار با عنوان شخم زن دستی موتوری نیز از آن یاد میشود. در واقع میتوان آن را یک تراکتور دوچرخ که توسط اپراتور هدایت میشود در نظر گرفت.

کولتیواتور بر حسب نیاز کشاورز در قدرت های مختلف و در رنج 5 اسب بخار تا 12 اسب بخار ارائه می گردد. از این ماشین برای انجام فعالیت های کشاورزی و باغی و علی الخصوص شخم زدن استفاده می شود.

نمایش همه 5 نتایج